Predlagač amandmana navodi da Ustav BiH sadrži anahronu odredbu da naknada za funkcionere u institucijama BiH ne može biti umanjena za vrijeme trajanja njihovog mandata, smatra da je neophodno usvojiti amandman kojim će se, umjesto sadašnje zabrane smanjenja, zabraniti povećanje naknada funkcionera.

Zabrana povećanja naknada neće se odnositi na državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine, jer se i trenutna odredba već sada jasno i isključivo odnosi na osobe koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno izabrane i imenovane zvaničnike i njihove savjetnike.

Ustavnopravna komisija utvrdila je da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači zastupnici Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović i Nermin Mandra, usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, ali nije podržala principe izmjena zakona.

S dnevnog reda sjednice Ustavnopravne komisije Zastupničkog doma PSBiH povučene su dopune Zakona o javnim nabavkama te Prijedlog zakona o moru u Bosni i Hercegovini, a oba je predložio zastupnik Osmanović, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.