Čamdžija navodi dokaze da se radi o instrumentu politike, a ne sudukoji odobrava diskriminaciju žrtava po etničkom principu..

- Taj sud, i kada postoje očiti i stvarni razlozi povrede vitalnog nacionalnog interesa, nevješto pokušava tražiti izgovore u formalnim razlozima. U ovom slučaju ne postoje ni suštinski, ni formalni razlozi za odbacivanje zahtjeva Kluba Bošnjaka za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa tog naroda u vezi sa entitetskim Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture – naveo je Čamdžija.

Smatra da "političkom odlukom Ustavni sud RS odobrava diskriminaciju žrtava po etničkom principu" i podržava onemogućavanje ostvarenja statusa žrtve zbog prebivališta u drugom bh. entitetu.

Čamdžija je kazao da zakon tretira samo žrtve ratne torture iz reda srpskog naroda, iako su Bošnjaci i Hrvati bili izloženi najvećim torturama i stradanju u proteklom ratu, a što je potvrđeno u svim dokumentima međunarodnih i domaćih organizacija i sudova.

- Milorad Dodik svojim secesionističkim nastojanjima i aktivnostima, ne dozvoljava da sve žrtve na prostoru cijele Bosne i Hercegovine imaju isti tretman i jednake mogućnosti kod ostvarivanja priznavanja statusa i prava žrtava ratne torture, a što je jedino ispravno i pošteno – ističe on.

Dodaje i da je neustavan Poslovnik o radu Ustavnog suda RS-a, koji je garancija Dodiku "da može kreirati i donositi diskriminatorske propise u RS-u, čineći taj bh. entitet sve više jednonacionalnim".

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a jučer nije prihvatilo zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture u RS-u, koji je Narodna skupština ovog entiteta usvojila na sjednici 21. juna ove godine.

Delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a su potom stavili veto na taj zakon, jer smatraju da se njime vrši diskriminacija žrtava po etničkom principu, izlazi iz okvira nadležnosti, te onemogućava ostvarenje statusa žrtve zbog prebivališta u drugom bh. entitetu.