Radi se o zaključcima koje je Narodna skupština RS-a izglasala na 14. sjednici, posebnoj sjednici održanoj 1. juna 2020. godine.

- Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da, s obzirom na sadržinu osporenih zaključaka kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizlazi da ovi akti ne sadrže norme općeg karaktera već da je riječ o aktima kojim se izražava politički stav Narodne skupštine RS-a u vezi s predmetnom Informacijom. Zbog toga, Vijeće je utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim pravnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih Zaključaka sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u RS - navodi se u saopćenju iz Ustavnog suda RS-a.