- Da bi se utvrdilo da li je u ovom slučaju došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, Vijeće je prvo konstatovalo da je potrebno imati u vidu sadržaj cjelokupnog člana Zakona kojim se regulišu pitanja dodjele Svetosavske nagrade, a ne samo njen naziv. Prema ocjeni Vijeća, uslovi i kriteriji na osnovu kojih se vrši izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade su u potpunosti anacionalne prirode i nikoga ne favorizuju, zbog čega je izvjesno da se ova nagrada dodjeljuje nastavniku za rezultate na profesionalnom planu, u potpunosti nezavisno od njegovih nacionalni i vjerskih odrednica. U ovom smislu, Vijeće je utvrdilo da osporena zakonska odredba ne diskriminiše i ne dovodi u podređen položaj bilo koji konsituttivni narod u Republici Srpskoj u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definisanih Ustavom i da je nagrada dostupna svakom nastavniku koji ispunjava propisane uvjete - navodi se u saopćenju iz Ustavnog suda RS-a.

Dodaje se da je, s obzirom na to da se osporenom odredbom Zakona ne daje prednost bilo kojem konstitutivnom narodu, niti se pravi razlika među njima, Vijeće ocijenilo da se ona jednako odnosi na sve građane ovog entiteta te nijedan konstitutivni naroda ovakvim propisivanjem nije doveden u neravnopravan položaj u uživanju prava zagarantovanih Ustavom.