Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je na današnjoj sjednici Mišljenje o kandidatima za poziciju sudije u tom sudu, a na temelju Liste kandidata, koju je na posljednjem redovnom zasjedanju usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), potvrđeno je Feni u Ustavnom sudu.

Naime, procedurom izbora i imenovanja sudija u toj visokoj sudskoj instituciji predviđeno je da se Lista kandidata za poziciju sudije, nakon njenog utvrđivanja u VSTV-u BiH, upućuje Ustavnom sudu FBiH na mišljenje.

Ustavni sud FBiH u Mišljenju ističe da prednost u predlaganju konačne liste kandidata daje kandidatima s kumulativno ispunjenim uslovima naučnog zvanja doktora pravnih nauka koji pritom imaju najrelevantnije radno iskustvo iz oblasti ustavnog prava, prava ljudskih prava i fundamentalnih pravnih disciplina, zatim, kao i kandidatima koji su dugogodišnje karijerne sudije vrhovnih sudova u BiH i/ili Apelacionog odjela Suda BiH, te i kandidatima iz akademske zajednice, profesorima fundamentalnih pravnih disciplina s višegodišnjim predavačkim iskustvom.

Iz Suda, istovremeno, podsjećaju da prema Amandmanu XLVIII na Ustav FBiH, Ustavni sud FBiH se sastoji od devet sudija, od kojih su najmanje po dva iz reda sva tri konstitutivna naroda i jedan iz reda Ostalih.

- Trenutno je Ustavni sud FBiH popunjen sa pet sudija, od kojih je jedan sudija iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda, dvoje sudija iz reda hrvatskog konstitutivnog naroda, jedan sudija iz reda srpskog konstitutivnog naroda i jedan sudija iz reda Ostalih. Stoga je nužno i neophodno u najhitnijem roku popuniti sastav Suda  na način da najmanje po jedan sudija bude pripadnik bošnjačkog i srpskog konstitutivnog naroda...- navodi se, između ostalog, u Mišljenju Ustavnog suda FBiH.

Kako se nadalje navodi, Amandmanom XXXIII na Ustav FBiH, u okviru Ustavnog suda FBiH iz reda sudija Suda formira se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa (Vijeće) koje čini sedam članova, i to  po dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih, a trenutni saziv Vijeća je u sastavu od četvoro sudija - članova Vijeća, po jedan iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih.

- Nakon imenovanja i popune sastava Ustavnog suda FBiH, nužno će biti imenovati i sudije koji će biti članovi Vijeća, tako da je minimalno potrebno popuniti Vijeće sa po jednim sudijom iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog konstitutivnog naroda, s tim što, bez ikakvog prejudiciranja imenovanja sastava sudija Suda po etničkoj pripadnosti izuzev propisanog naprijed navedenim odredbama Ustava FBiH, napominjemo da u sadašnjm sastavu Suda je sudija Vesna Budimir iz reda hrvatskog konstitutivnog naroda, koja nije član Vijeća - navodi se u Mišljenju, objavljenom na službenoj stranici Ustavnog suda FBiH.

Mišljenje, koje potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović, naslovljeno je na VSTVBiH, odnosno predsjednika tog regulatornog tijela Milana Tegeltiju, a kopije tog mišljenja bit će dostavljene svim članovima VSTV-a BiH, kao i predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH.     

Inače, proces izbora i imenovanja sudija Ustavnog suda FBiH propisan je odredbama federalnog Ustava, a u tom procesu sudjeluje najviša izvršna i zakonodavna vlast Federacije, te VSTVBiH i sam Ustavni sud Federacije, čime se osigurava najširi mogući legitimitet izabranih sudija.

U postupku izbora i predlaganja kandidata, u skladu sa Ustavom FBiH, VSTVBiH na zahtjev Ustavnog suda Federacije raspisuje i provodi konkursnu proceduru, te sačinjava listu kandidata koju dostavlja Ustavnom sudu Federacije na mišljenje. Nakon što Ustavni sud FBiH donese mišljenje o listi predloženih kandidata, VSTVBiH sačinjava konačnu listu kandidata i dostavlja je predsjedniku FBiH, koji, uz saglasnost potpredsjednika Federacije, imenuje sudiju, te odluku dostavlja Domu naroda Parlamenta FBiH na potvrdu imenovanja većinom glasova prisutnih delegata.

Za imenovanje sudije za člana Vijeća za zaštitu vitalnih interesa pri Ustavnom sudu Federacije, potrebna je potvrda imenovanja od oba Doma Parlamenta FBiH.