Uspostavlja se maloljetnički zatvor u Orašju

objavljeno: 08.02.2018. u 14:13

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o uspostavljanju maloljetničkog zatvora u Orašju. Maloljetne osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora, koju su izrekli sudovi u Federaciji BiH, izdržavat će kaznu u posebnom Odjeljenju za maloljetnike u ovom kazneno - popravnom zavodu.

Ova uredba će biti na snazi do donošenja novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde će, u roku od 30 dana, posebnom odlukom urediti postupak premještanja osoba osuđenih na maloljetnički zatvor iz Odjeljenja maloljetničkog zatvora KPZ-a zatvorenog tipa u Zenici u Odjeljenje maloljetničkog zatvora KPZ-a poluotvorenog tipa u Orašju. Kako je navedeno u obrazloženju za donošenje ove uredbe, Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH, donesen 1998. godine (sve kasnije izmjene, zaključno sa 2011. godinom, nisu drugačije uređivale ovaj njegov dio), utvrdio je odjeljenje maloljetničkog zatvora za maloljetne osobe u okviru Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici. U međuvremenu je osnovan Odgojno-popravni dom u okviru KPZ-a u Orašju u kojem su stvoreni svi uvjeti za izdržavanje kazne maloljetničkog zatvora po evropskim standardima.