U sklopu 14. međunarodnog naučnog savjetovanja iz oblasti energetike predstavljen je naučni rad i prototip autonomne mjerne stanice za mjerenje nivoa zagađenja zraka u urbanim sredinama. Mjerna stanica je u potpunosti dizajnirana, izrađena i testirana od stručnjaka  sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a finansirana od Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Tokom prezentacije, stručnjaci iz BiH i regije su visoko ocijenili performanse i primjenjivost mjerne stanice.

- Zadovoljstvo je bilo svjedočiti uspjehu bh. naučne zajednice. Ova mjerna stanica će, vjerujem, vrlo brzo naći se u serijskoj proizvodnji, te postavljena, razmještena i povezana sa mjernim jedinicama u urbanim sredinama koje su uvezane u centralni informacioni sistem koji je Fond pokrenuo prije nekoliko mjeseci - kazao je direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić.

Prema njegovim riječima, imati rezultate aero zagađenja u realnom vremenu, pogotovo opasnih čestica PM 2,5, PM 10, NO2,...ali i statistiku u smislu predikcija aero zagađenja, jeste važan predkorak u donošenju mjera lokalnih vlasti u cilju sniženja nivoa zagađenja zraka u gradovima u BiH.

Voditelj projekta doc. dr. Tarik Uzunović izjavio je da je stanica bazirana na cloud tehnologiji i koristi algoritme vjestačke inteligencije za predikciju kvaliteta zraka. Taj prototip bi mogao biti osnova za uspostavu distribuiranog sistema mjerenja u cijeloj FBiH, te bi omogućio gradnju automatiziranog ekspertnog sistema za automatsko predlaganje akcionih mjera s ciljem smanjenja zagađenja, saopćio je Fond za zaštitu okoliša FBiH.