- Klinička odluka o tome da li treba uraditi replantaciju zavisi od mnogo faktora, a prvenstveno od mišljenja da li će funkcija replantiranog dijela tijela biti bolja od eventualne proteze. Naši ljekari su se odlučili na riskantan i komplikovan zahvat. Multidisciplinarnim pristupom u toku šestočsatnog operativnog zahvata urađena je replantacija ekstremiteta, gdje je učinjena stabilizacija ručnog zgloba spoljnim fiksatorom, a potom su povezani veliki krvni krvni sudovi, nervi, i tetive fleksora prstiju - saopćeno je iz UKC-a RS-a. 

Nekoliko dana po završenoj operaciji, kada je konstatovano da je šaka vitalna, uključen je fizikalni tretman. Također, urađena je i druga operacija kojom je zatvoren manji defekt kože zaostao na pravom zahvatu.

- Pacijent pokazuje dobre znakove oporavka, izvodi pokazane vježbe, te se planira još najmanje jedan operativni zahvat, u kojem bi se povezale tetive ekstenzora, te nastavile vježbe za dobijanje što većeg obima pokreta - naveli su iz UKC-a