Ova odluka ima za cilj poboljšanje javnog prijevoza putnika u kantonu.

- Radi zaštite javnog interesa, adekvatnog sprovođenja mjera zaštite od pandemije COVID-19, ali i zbog rekonstrukcije tramvajske pruge na relaciji Marijin Dvor - Ilidža, dužni smo osigurati našim građanima dodatne kapacitete - naveli su iz Vlade.

Uvođenjem ove linije dodatno ćemo rasteretiti prijevoz putnika u tramvajima i autobusima koji se obavlja na ovim relacijama.

- Današnja odluka Vlade KS je rezultat razgovora i odlične saradnje sa Željeznicama Federacije BiH i načelnicima sarajevskih općina Hadžići, Ilidža, Novi Grad i Novo Sarajevo kojima se zahvaljujem na podršci. Voz koji će voziti do Hadžića, dokaz je da se zajedničkim radom svih nivoa vlasti može napraviti mnogo i u relativno kratim rokovima, isključivo kada se interes građana stavi na prvo mjesto - istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

U vozu je ukupan broj sjedećih mjesta 176, a broj stajaćih 94.

- U narednih 15 dana Ministarstvo će zajedno sa Željeznicama FBiH napraviti detaljan plan o rasporedu linija i cijeni karata. Naš plan je da ova linija bude otvorena prije početka rekonstrukcije tramvajske pruge - dodao je Šteta.

Danas, vožnja do Hadžića traje više od sat, a uvođenjem ove linije trajat će 25 minuta, saopćila je Press služba KS.