- Kada je u pitanju granični prelaz Bratunac završetak radova planiran je za 30. juni, nakon čega bi u julu trebao biti izvršen tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole što bi već krajem jula značilo da se granični prelaz može pustiti u probni rad. Završetak radova na graničnom prelazu Svilaj planiran je za 15. juli, nakon čega bi u roku 45 dana bio izvršen tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, dok bi se do polovine augusta moglo planirati i puštanje u probni rad te stavljanje u funkciju ovog graničnog prelaza. Preduslov za puštanje ovog graničnog prelaza u funkciju je kategorizacija koja još uvijek nije urađena - istakao je Mitrović nakon sastanka.

Sagovornici su se složili da je potrebno da nadležne institucije pokrenu inicijativu za kategorizaciju graničnog prelaza Svilaj s obzirom na to da je Republika Hrvatska već završila granični prelaz sa svoje strane, ali i autoput na toj dionici ceste.

Na sastanku je razgovarano i o pitanju zajedničkog graničnog prelaza Vardište te je usaglašeno da je potrebno prije svega izgraditi trasu autoputa na ovoj dionici kako bi se na bazi toga odredila pozicija zajedničkog graničnog prelaza pri čemu bi u određivanju istog učestvovala i Republika Srbija.

Razgovaralo se i o zajedničkim graničnim prelazima sa Crnom Gorom, a to su Klobuk i Zupci, koje je Bosna i Hercegovina prema ugovoru o graničnim prelazima preuzela obavezu da izgradi.

Na sastanku je zaključeno da svi budući granični prelazi koji se budu gradili, pa čak i postojeći, da se grade kao zajednički zbog ušteda i ubrzanja protoka roba i putnika, naglasili su iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.