Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Centar osigurali su finansijska sredstva za početak realizacije značajnog projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Kranjčevićeva, Dolina i Magribija.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić zaključili su sporazum o sufinansiranju prve faze realizacije ovog projekta u ulicama Dolina i Magribija.

U skladu sa ovim sporazumom resorno ministarstvo će izdvojiti 573 hiljade maraka za ovu namjenu, a Općina Centar će osigurati finansijska sredstva potrebna za potpunu obnovu asfaltne podloge u ovim ulicama.

Na osnovu izrađene projektne dokumentacije izgradit će se moderna vodovodna i kanalizaciona mreža uz ugradnju materijala koji zadovoljava najviše ekološke standarde.

Općina Centar će biti implementator ovog projekta, izdati građevinsku dozvolu za izvođenje radova, provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a Ministarstvo i Općina će imati svoje nadzorne organe, s obzirom na to da su sufinansijeri ovog projekta.

Naglašavamo da će u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, resorno ministarstvo osigurati finansijska sredstva za drugu fazu rekonstrukcije separatne kanalizacione i vodovodne mreže u Ulici Kranjčevićeva, a Općina će osigurati sredstva za asfaltiranje o čemu će se zaključiti sporazum između Općine i Zavoda za izgradnju KS kao implementatora izgradnje ove faze projekta.

Općina je već poduzela aktivnosti na izdavanju građevinske dozvole nakon čega će objaviti javni poziv za izbor izvođača radova, saopćeno je iz Općine Centar.