Apelova cesta je direktna i najkraća ruta do Trebevića bez korištenja putne infrastrukture manjeg bh. entiteta, ali je trenutno u veoma lošem stanju i neupotrebljiva.

- Svjestan važnosti ovakvog projekta za cijeli grad Sarajevo, kao i potrebe za kvalitetnom putnom infrastrukturom koja će rasteretiti postojeće saobraćajnice prema Trebeviću, načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić odlučio je ovaj projekat uvrstiti u svoj program rada. Rekonstrukciju Apelove ceste Općina Stari Grad Sarajevo počet će u ponedjeljak, 19.9.2022. godine. Na ovaj način saobraćajnica će se vratiti u upotrebu, a građanima osigurati puno bolja infrastruktura, posebno stanovnicima mjesnog područja Hrid-Jarčedoli - naveli su iz Općine.

Postojeća trasa Apelove ceste je makadamska i na pojedinim dionicama je značajno oštećena djelovanjem vremenskih prilika. Projektom je predviđena izgradnja nove, odnosno rekonstrukcija i proširenje dijela postojeće Apelove ceste u ukupnoj dužini od 900 metara.

Za realizaciju ovog projekta potpisan je sporazum o saradnji sa Direkcijom za ceste KS koja za radove izdvaja 400.000 KM. Općina Stari Grad Sarajevo osigurala je projektnu dokumentaciju i provela izbor izvođača radova, te osigurala dodatnih 34.000 KM za radove.

Radove će izvoditi firma Ado-Trans d.o.o. iz Visokog, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana.