Kako je navedeno, Vladu je grupa radnika ovog preduzeća informisala da postoje sumnje da su namjerno ili nemarom, nestručno vođenim postupcima od strane ranijih uprava preduzeća pred sudom utvrđeni pa i dosuđivani tužbeni zahtjevi u iznosima višim nego što bi po obračunu trebali biti. Ukoliko bi se potvrdile navedene sumnje, to bi značilo da su dosuđena, isplaćena ili su u procesu pred sudom potraživanja u iznosima većim od onih koji tužiocima prema propisima pripadaju, na koji način je KJKP Gras potencijalno dodatno finansijski oštećen.

Zbog navedenog, Vlada KS je zaključkom zadužila Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS da, samostalno, ili putem ovlaštene revizorske kuće izvrši ciljanu reviziju postupaka zastupanja javnog komunalnog preduzeća Gras po tužbama radnika, a posebno na okolnosti opravdanosti visine utvrđenih tužbenih zahtjeva.

Ured će po izvršenoj reviziji dostaviti izvještaj Vladi, ali i nadležnim institucijama, ukoliko to nađu opravdanim, navedeno je u zaključku Vlade.