Kako se navodi u saopćenju iz ministarstva time su nastavljene aktivnosti započete donošenjem Zakona o električnoj energiji, kojim je RS prva u BiH definisala pitanje upotrebe električnih vozila.

- Sve razvijene zemlje zapadne Evrope su snažno krenule u promovisanje korištenja električne energije u sektoru transporta, u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i zaštite životne sredine. U većini evropskih zemalja primjenjuju se različite vrste poreskih i drugih podsticajnih mjera u ovoj oblasti. Želimo da damo svoj doprinos, jer se značajnije povećanje broja električnih automobila ne može očekivati ukoliko se ne preduzmu podsticajne mjere i ne uvedu određene olakšice za njihovu nabavku i korištenje. Iz tog razloga smo podnijeli ovu inicijativu i očekujemo da će ona biti uvažena - naglasio je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS-a.

Iz ministarstva podsjećaju da je na njihovu inicijativu održan sastanak sa uvoznicima hibridnih električnih vozila i proizvođačima dijelova za ova vozila kada je zaključeno da se rješavanjem ovog pitanja i stvaranjem preduslova za veće korištenje električnih vozila trebaju baviti brojne institucije i organi u RS-u, kao i da ovu oblast treba zakonski detaljnije urediti i kontinuirano raditi na povećanju svijesti o značaju korištenja ovih vozila.

- Procesi evropskih integracija i prihvaćene međunarodne obaveze BiH u sektoru smanjenja emisija gasova, te odgovoran odnos prema zdravlju našeg stanovništva i životnoj sredini nameću potrebu za djelovanjem u ovom pravcu, kao i za što većim korištenjem obnovljivih izvora energije, što je i opće opredjeljenje naše Vlade - zaključio je Đokić.

U saopćenju se navodi da u BiH trenutno ne postoji veći broj električnih vozila kao ni podsticaji za njihovu kupovinu i korištenje. Postoji manji broj električnih vozila kao i određeni broj hibridnih vozila koja se ne pune iz elektroenergetske mreže. Do sada je u rad pušteno svega oko 30 punionica za ova vozila.