Uprkos zahtjevima EU: SNSD se protivi uvođenju broja 112 na nivou države

objavljeno: 31.01.2018. u 20:40

Zastupnica SNSD-a u državnom Parlamentu Dušanka Majkić upozorila je da je Vijeće ministara prekoračilo svoje nadležnosti predlažući dopune Zakona o komunikacijama kojim se tretira oblast uvođenja broja 112.

U obrazloženju tog zakonskog rješenja navedeno je da to predstavlja važan element efikasnog sistema zaštite i spašavanja, ali Majkić je tokom rasprave o dopunama tog zakona večeras na sjednici Zastupničkog doma navela da to i sada postoji ističući da se radi o prenosu nadležnosti.

Predložene dopune zakona imaju za cilj uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije na cijeloj teritoriji BiH, a potom uspostavljanje sistema hitnih poziva u okviru mjerodavnih službi, na primjer entitetskih tijela civilne zaštite, napomenuto je u obrazloženju zakona.

Zastupnik NDP-PDP-a Momčilo Novaković odbacio navode Majkić da se u ovom slučaju radi o prenosu nadležnosti te je napomenuo da će zakon podržati kazavši da su u vrijeme kada je SNSD bio dio vlasti brojne nadležnosti prebačene sa entiteta na državu.

Zastupnik SDPBiH Saša Magazinović upozorio je da se ovdje radi o mnogo većoj i široj slici budući da se radi o uvođenju jedinstvenog evropskog broja te je pozvao Majkić da kaže koji je to broj u Srbiji ili bilo kojoj zemlji u Evropi za hitne slučajeve.

U ovom slučaju ne radi se o uspostavljanju bilo kakvog novog operativnog centra, tvrdi zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević, nego se dopunama Zakona uređuje ova oblast i osigurava da se svi pozivi na 112 usmjere nadležnim institucijama.

Bez obzira na ovakve stavove većine zastupnika, član SNSD-a Lazar Prodanović jasno je najavio da ta stranka dopune Zakona o komunikacijama neće podržati jer nema saglasnosti za donošenje tog zakona.

U dopunama zakona navodi se i da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive, SMS poruke na jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u BiH.

Telekomunikacijski operater nakon usvajanja dopuna zakona bit će dužan operativnim centrima za prijem i obradu poziva na broj 112 i hitnim službama prema kojima je poziv upućen, bez novčane nadoknade, dostavljati sve raspoložive podatke o ostvarenom pozivu na broj 112.

O tom zakonskom rješenju zastupnici će se izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda sjednice.