Samo posljednjih tridesetak donesene su odluke koje se tiču gradnje naselja u kojima je, ukupno gledano, predviđeno stanovanje više stotina, a možda i više hiljada ljudi. Naselja se nalaze u općinama Vogošća, Ilijaš i Hadžići, piše biznisinfo.ba.

Općinsko vijeće Vogošće 9. jula ove godine donijelo je odluku o usvajanju, kao i odluku o provođenju Regulacionog plana “Gradina 2“.Ovim planom predviđeno je naselje sa više od 80 objekata, uglavnom kuća. Ukupan broj stanovnika ovog naselja, kako je predviđeno, iznosit će 525.