Saopćeno je da se s obzirom na to da se u narednom periodu, prema vremenskim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, za područje cijele države očekuju obilniji pljuskovi sa jakom grmljavinom (izdato narandžasto upozorenje), koje mogu lokalno usloviti bujične poplave, udare vjetra i grad, preporučuje fizičkim i pravnim licima da odmah preduzmu mjere zaštite.

Dodaje se da je potrebno odmah preduzeti preventivne mjere propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, jer će tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih sistema zaštite i spašavanja, čime će se izbjeći velika materijalna šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Na opštinske službe civilne zaštite apelovano je da obilaze najugroženija područja i da odmah stave svoje snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bili spremni za reakciju.

Napomenuli su da postoji dužnost da im se odmah dostave podaci o eventualnoj opasnosti ili pojavi koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite, pozivom na broj 121 koji je otvoren 24 sata.