- Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine obišle su sva poplavljena područja i evidentirali poplavljene objekte. Također, uzeti su uzorci vode i isti su odmah poslati na analizu. Stanovništvu pogođenih krajeva distribuirane su preporuke za postupanje prije, u toku i nakon poplava. Preporuke su dostupne na web stranici Zavoda za javno zdravstvo KS, pod naslovom Preporuke za ponašanje prije, u toku i nakon poplava - ZZJZKS

Operativni timovi Zavoda će, u koordinaciji sa Civilnom zaštitom Kantona Sarajevo, pratiti stanje na poplavom pogođenim područjima i tokom vikenda ponovo izvršiti obilazak ugroženih lokaliteta. U toku današnjeg dana (subota, 06.11.2021. godine) zajedno sa predstavnicima Civilne zaštite provjerit će se eventualne lokacije kolektivnog smještaja i izvršiti nadzor nad istim -navode iz Zavoda. 

Nakon povlačenja vode iz objekata i izvršenog mehaničkog čišćenja poplavljenih objekata, bit će ih neophodno dezinficirati. Također, u saradnji sa ambulantama porodične medicine na pogođenim područjima, pratit će se kretanje i eventualno povećanje broja pacijenata sa stomačnim tegobama.

Ovom prilikom, naglašavamo važnost nadzora nad lokalnim i individualnim vodnim objektima, a u svrhu sprečavanja hidričnih epidemija, upozorava Zavod. 

- Obilne kišne uzrokovale su izlijevanje mnogih vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža, te pomjeranja tla – aktiviranje klizišta, što je ugrozilo kvalitet vode u mnogim lokalnim vodnim objektima i dovelo u pitanju zdravstvenu ispravnost vode za građane koji se opskrbljuju vodom na ovaj način.

Značajan broj lokalnih vodnih objekata na području kantona imaju tehničkih nedostatka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje površinskih i otpadnih voda, posebno u nepovoljnim hidrološkim situacijama, što dalje ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu sigurnost stanovništva.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje provođenje sljedećih mjera kojima se sprečava širenje zaraznih bolesti putem vode:

- Obratiti pažnju na boju i miris vode sa slavine. Ukoliko je voda zamućena, osjetnog mirisa, vodu NE KONZUMIRATI!
- Koristiti neke od alternativnih načina vodosnabdjevanja.
- Preispitati higijensko i tehničko stanje na području sanitarnih zona zaštite oko vodnih objekata.

Izvršiti nadzor nad sistemom dezinfekcije - kada je u pitanju dezinfekcija vode za piće, neophodno je da se ona obavi prema uputstvu za doziranje, zavisno od dezinfekcionog sredstva. U slučaju nejasnoća vezanih za doziranje dezinfekcionog sredstva obratiti se ustanovi od koje je sredstvo nabavljeno ili dobiveno.
Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće ne smije prelaziti  0,5 mg/l vode.

Kada su u pitanju djeca koja se hrane zamjenama za majčino mlijeko, odnosno hranom koju treba pripremati sa vodom, koristiti isključivo prokuhanu vodu ili flaširanu vodu.

Ako vode nije prokuhana ili dezinficirana, ne smije se upotrebljavati ni za ličnu higijenu, pranje i pripremu namirnica.

Izvještaj o provedenim aktivnostima i poduzetim mjerama Zavod za javno zdravstvo KS će objediniti izvještaj sa rezultatima analiza uzoraka vode i dalje upoznati kantonalno Ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, te nadležna inspekcijska tijela i Agenciju za sigurnost hrane BiH, kao i druge ustanove i institucije i medije, i to po potrebi i prema zahtjevu - navodi se u saopćenju Zavodu za javno zdravstvo KS.