U potpunosti je priznao krivicu za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci koja se neće izvršiti ako u periodu od jedne godine i šest mjeseci ne počini novo krivično djelo, te sporedna kazna u iznosu od 4.000 KM.

Optuženi se tereti da je, kao službeno lice UIOBiH, vođa referata na CR/GP Vardište, koristeći svoj službeni položaj, počinjenjem koruptivnih radnji, posredovao da službeno lice u institucijama BiH ne izvrši radnju koju je morao izvršiti, čime je nanesena šteta budžetu BiH u iznosu od oko 900 KM.

Predložena kazna u skladu je, kako se navodi, sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Nakon razmatranja sporazuma, on je prihvaćen te je optuženom izrečena navedena kazna.