Bit će isplaćena fondovima i razlika za april.

- Federalno ministarstvo finansija je uputilo naloge prema bankama za peti i šesti mjesec te razliku za četvrti mjesec 2020. godine - rekla nam je Ivana Raguž, portparol Ministarstva finansija FBiH.

Subvencija doprinosa po radniku iznosi 244,85 KM. Od toga za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava se 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM.

Podsjećanja radi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici 22. augusta donijela Odluku o davanju saglasnosti za izdvajanje novca utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja. Izdvojeno je 56.986.668,83 KM za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za maj i juni 2020. godine i razlike za april 2020. godine.

VEZANI TEKST - Radnici i dalje čekaju da Federalna vlada uplati doprinose, da bi se mogli liječiti i ići u penziju

Za subvencije doprinosa za maj odobreni su zahtjevi za 19.945 poslovnih subjekata, čime će doprinosi za penziono, zdravstveno i odiguranje od nezaposlenosti, biti uplaćeni za 141.593 uposlenika, za što je odobreno 32.230.050,34 KM.

Za juni na osnovu zahtjeva 14.324 poslovnih subjekata, subvencionirat će se doprinosi za 86.040 uposlenika, za što je izdvojeno 19.499.057,55 KM na ime penzionog, zdravstvenog i osiguranje od nezaposlenosti.

Na ime razlike za april 2020. godine će, po 3.076 zahtjeva poslovnih subjekata, uplatit će se doprinosi za 22.911 uposlenika. Za ove doprinose je odobreno ukupno 5.257.560,94 KM.

Nakon što Porezna uprava Federacije BiH dobije potvrdu da su doprinosi uplaćeni, na svojoj web stranici će objavit spisak korisnika subvencija.