Prethodno je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo završilo sve procedure vezane za javne pozive za finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u martu i aprilu 2021. godine, te za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće za te mjesece i objavilo listu odbijenih i listu prihvaćenih poslovnih subjekta po tim javnim pozivima.

Radi se o 3.588 poslovnih subjekata koji su, po ovim javnim pozivima, ostvarili pravo na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće za mart i april 2021. godine, te 794 poslovna subjekta koji su ostvarili pravo na finansiranje pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću za period trajanja zabrane obavljanja djelatnosti za pripadajuće mjesece.

Ukupna sredstva koja je Vlada Kantona Sarajevo doznačila komercijalnim bankama iznose 8.976.241 KM za 5.640 poslovnih subjekata.

Formirana je i drugostepena Komisija za rješavanje predmeta po prigovorima na rezultate po tim javnim pozivima, koja će na prvoj sljedećoj sjednici Vlade KS biti potvrđena, a potom će biti pripremljena konačna lista prihvaćenih prijava poslovnih subjekata.

Također, od sutra će početi isplata sredstava obrtnicima i zanatlijama koji su ostvarili pravo na podršku po Javnom pozivu za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i obrta, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.