U povodu Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo vrše pojačane inspekcijske nadzore nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite životinja, koje su počeli krajem aprila, potvrdio je Feni glavni veterinarski inspektor Selmir Velić.

Kako je kazao, nadzorima su obuhvaćene farme malih i velikih preživara, prijevoznici i stočna pijaca. U do sada izvršena 142 nadzora kontrolisano je 85 farmi, 51 vozilo u kojem se vrši prijevoz životinja, a izvršeno je i šest nadzora na stočnoj pijaci, kazao je Velić.

Prema njegovim riječima, akcenat kontrolnih aktivnosti stavljen je na identifikaciju (obilježavanje) životinja, provođenje obaveznih mjera zdravstvene zaštite, posebno u pogledu bruceloze kod preživara, te kontrolu kretanja.

- U okviru ovih aktivnosti veterinarska inspekcija je u nadzorima životinja u transportu oduzela 34 ovce, kod kojih je, nakon provedenih pretraga, u dva slučaja potvrđena bruceloza, nakon čega su oboljele životinje eutanazirane i neškodljivo uklonjene. Iz istog razloga uklonjeno je i 12 goveda pozitivnih na tu bolest - istakao je Velić.

Cijeneći tradiciju obrednog klanja kurbana, kako je kazao, neophodno je da prilikom odabira životinja za kurban budu nužno ispunjeni svi preduslovi, kako iz javnozdravstvenih razloga, tako i zbog značaja, smisla i svrhe kurbana/žrtve.

- Apeliramo da se ne kupuju životinje bez odgovarajuće svjedodžbe nadležnih veterinarskih stanica, kao jedinog dokumenta kojim se potvrđuje zdravstveni status životinja, odnosno da nema smetnji da se izvrši klanje bez obzira da li se vrši u klaonicama ili individualno na imanju. Svjedodžba važi deset dana od dana izdavanja, odnosno od dana produženja valjanosti. Radi visokih temperatura je potrebno osigurati i odgovarajuće uslove u pogledu temperature, higijenske manipulacije životinjama i mesom nakon klanja, kao i hlađenje tokom čuvanja i prijevoza kurbanskog mesa - kazao je Velić.

Iz KUIP-a pozivaju i da se klanje životinja, posebno goveda, obavi u registrovanim objektima za klanje na području Kantona Sarajevo, uz osiguranje veterinarsko-zdravstvenog pregleda prije i posle klanja. Za životinje, odnosno meso pregledano posle klanja od nadležnog inspektora bit će izdata i odgovarajuća potvrda o ispravnosti.

-Veoma je važno da se izbjegne odlaganje nusproizvoda klanja u kontejnere komunalnog otpada, odbacivanje u okoliš i slično, već ih treba propisno zakopati na imanju porijekla uz obaveznu brigu o nivou podzemnih voda, tipu zemljišta, dimenizijama mjesta za zakopavanje, te sprečavanje pristupa drugim životinjama. Kože kurbana nakon klanja nužno je konzervirati soljenjem, po mogućnosti hlađenjem, te u što kraćem roku predati sakupljaču, koji mora osigurati odgovarajuće mjesto i hladni režim za sakupljanje i dalji prijevoz koža, kao i prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost za sakupljanje izvan objekata i mjesta utvrđenih Zakonom o veterinarstvu - napomenuo je Velić.

Kantonalni veterinarski inspektori će, kako je najavljeno iz KUIP-a KS, sedam dana prije Kurban-bajrama vršiti svakodnevni nadzor nad prometom životinja na stočnoj pijaci u Bojniku, uz napomenu da se sakupljanje i trgovina životinjama može vršiti samo u mjestima i objektima koja posjeduju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS.

Prometovanje životinjama koje nisu obilježene ušnim markicama i koje nemaju veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju je zabranjeno, poručuju iz KUIP-a. Klanje kurbana prvog i drugog dana Kurban-bajrma u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH, koje će se obaviti na imanju Gazi Husrev-begove medrse na Jarčedolima, provest će se pod nadzorom i kontrolom veterinarskih inspektora KUIP KS.

Od početka ove godine po nalogu veterinarske inspekcije, radi isključivanja sumnje na brucelozu, dijagnostički je pretraženo ukupno 853 uzorka krvi životinja, od čega 332 kod goveda i 521 kod ovaca. Na osnovu dobijenih rezultata, rješenjima veterinarskih inspektora naložena je eutanazija i neškodljivo uništenje ukupno 34 životinje.

Slučajevi bruceloze goveda i ovaca koji su registrovani na pojedinim imanjima na području KS, uspješno su suzbijeni, ali i pred toga iz KUIP-a KS pozivaju građane na maksimalan oprez, kao i da se u slučaju bilo kakve sumnje obrate veterinarskoj inspekciji i nadležnim veterinarskim stanicama.