Na današnjoj sjednici članovi UO stavili su van snage Odluke o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada i izvan radnog vremena carinskih organa jer će od 1. 8. 2022. godine ta oblast biti regulirana zakonom i Odlukom o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Osim odluka iz oblasti carinske politike UO UIO usvojio je danas Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) koji je korigiran na incijativu više udruženja prijevoznika, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva u Vladi RS-a te slobodnih zona Visoko i Hercegovina.

Nakon obavljenih konsultacija Uprava je tokom pripreme Pravilnika uključila sve izmjene koje se odnose na građevinske objekte, slobodne zone i utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a za strani prijevoz putnika sa popratnom dokumentacijom. 

Na današnjoj sjednici usvojene su i odluke o kompenzatornoj kamati koja i dalje iznosi 12 posto i važe do 31.12.2022. godine, a uzete su u obzir i okolnosti stupanja na snagu novog Zakona o carinskoj politici BiH.

Svi ovi podzakonski akti bit će objavljeni u "Službenom glasniku BiH" i na web-stranici UIO kako bi korisnici mogli biti upoznati s novim propisima, saopćilo je Ministarstvo finansija BiH.