Jedna od banaka koja je u prethodnom periodu uspješno realizovala kredite iz okvira kreditno-garantnih programa Garancijskog fonda FBiH je i jedina banka u većinski državnom vlasništvu, Union banka d.d. Sarajevo.

- Prepoznajući važnost Garancijskog fonda FBiH, Union banka je u najkraćem periodu sprovela potrebne procedure i prva krenula u realizaciju, te je od ukupnog iznosa odobrenih kredita na nivou cijelog bankarskog sektora odobrila najveći iznos, a samim tim postala najaktivniji implementator Garancijskog fonda na tržištu FBiH. Raduje nas činjenica da Vlada FBiH putem Razvojne banke FBiH od 01. 06. 2021. počinje sa realizacijom novog paketa pomoći za privrednike. Union banka će kao jedina državna banka nastaviti sa ovim programima i pružanjem podrške izvoznicima, te doprinijeti rastu i razvoju privrednih aktivnosti - izjavio je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union Banke d.d. Sarajevo.

 

.