Ujedinjene nacije (UN) su naredile BiH da isplati odštetu ženama koje su silovane tokom rata te da uspostavi sistem reparacije za ratne zločine. Ta je odluka donesena nakon što se pred UN-ovim Komitetom protiv torture.

Kako prenosi Reuters, žalba bosanske muslimanke, koju je 1993. godine silovao pripadnik vojske bosanskih Srba, može poslužiti kao presedan, omogućavajući žrtvama seksualnog nasilja da zahtijevaju naknadu prema međunarodnim zakonima o torturi.

Komitet je odluku donio početkom augusta, ali još uvijek nije zvanično objavljena. Žena, čiji je identitet zaštićen, je silovana 1993. godine u blizini Sarajeva. Silovatelj je osuđen te mu je određena obaveza isplate odštete u iznosu od 15.000 eura, ali tu obavezu nikada nije ispunio jer nije imao novac.

Komitet je, s tim u vezi, odlučio da država mora isplatiti odštetu, a zatim i uspostaviti sistem kako bi ostale žrtve mogle naplatiti odštetu. Podršku ženi koja je pokrenula proces je pružila nevladina organizacija Trial International.

Prema procjenama UN-a, najmanje 20.000 žena su bile izložene seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Komitet je zaključio da je BiH prekršila Američku konvenciju protiv mučenja i da je trebala pružiti poštenu i adekvatnu nadoknadu te besplatnu medicinsku i psihološku njegu podnositelju žalbe, kao i javno izvinjenje.

- Smatramo ovu odluku revolucionarnom, ne samo za Bosnu, već i globalno, jer je ovo tijelo prvi put donijelo odluku na osnovu pritužbe žrtve ratnog seksualnog nasilja – kazala je Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica Trial Internationala.

Komitet je također odbacio mogućnost zastare ratnih zločina te je ocijenio da je takva praksa neopravdano restriktivna i da predstavlja nepremostivu prepreku za provođenje prava žrtava na naknadu.