Navodi se kako su Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija u Bosni i Hercegovini zabrinuti izvještajima zdravstvenih ustanova širom BiH o dostizanju krajnjih granica kapaciteta s posljednjim oštrim rastom broja COVID-19 slučajeva. 

Iako održavanje zaliha testova, zaštitne opreme i prihvatnih kapaciteta zdravstvenih ustanova ostaje neophodno, zabrinjava potreba za pojačavanjem praćenja kontakata, nadzorom slučajeva i pojačavanjem specijalističkih ljudskih resursa, posebice doktora i medicinskih sestara i tehničara.

- Ne možemo ih ostaviti da se bore sa ovom krizom sami. Napori Bosne i Hercegovine na samom početku pandemije su bili izrazito efikasni: zdravstveni radnici, oni na prvoj liniji odbrane od pandemije, organi vlasti i građani BiH su uspješno uspjeli ublažiti najteže učinke COVID-19 pandemije. Zahvaljujući striktnim mjerama i disciplini građana, BiH je u početku uspjela održati relativno nizak nivo zaraze i stopu smrtnosti u usporedbi s mnogim drugim zemljama Evrope - stoji u saopćenju.

Navodi se kako su ti napori omogućili dovoljno vremena da se zdravstveni sistemi pripreme sa potrebnom medicinskom i ličnom zaštitnom opremom.

- Uz velikodušnu podršku mnogih međunarodnih donatora, i u solidarnosti sa zdravstvenim vlastima i radnicima, Ujedinjene nacije su kroz svoj Razvojni program (UNDP) i stručnost Svjetske zdravstvene organizacije dostavile preko dva miliona komada lične zaštitne opreme. Trenutno se radi na dostavljanju još dva miliona. Preko 40.000 testova i blizu 15.000 zaštitnih odjela je također dostavljeno, uz mašine za obradu testova, ventilatore, EKG i rendgen mašine - navodi se u saopćenju koje je uputio UN.

Rečeno je i kako je razumljivo da zemlje širom svijeta, uključujući BiH, žele ponovo otvoriti svoje privrede i izbjeći ponovno nametanje mjera poput policijskog sata ili zatvaranja poslovnih objekata.

- Najučinkovitiji način na koji smo vidjeli da vlasti širom svijeta uspijevaju otvoriti svoja društva je da osiguraju nižu stopu zaraze, dobro upravljanje brojevima slučajeva, kao i stalnu, jasnu i činjeničnu komunikaciju sa javnosti. Uprkos eskalaciji u broju novih slučajeva i pritisku na zdravstvene sisteme, BiH još uvijek može ostvariti ravnotežu između zaštite javnog zdravlja i osiguravanja ekonomskog oporavka, uključujući nastavak turističkih i drugih aktivnosti važnih za razvoj - rečeno je u zajedničkoj izjavi.

U tom pogledu, stoji dalje, bilo bi važno proširiti kapacitete za testiranje i praćenje kontakata, uključujući kapacitete zdravstvenih ustanova, kao i podršku specijaliziranim zdravstvenim radnicima (to se odnosi i na pojačanje broja zdravstvenih radnika, kao i osiguravanje adekvatnih medicinskih zaliha. Jedan od najvažnijih alata za suzbijanje širenja COVID-19 virusa je praćenje kontakata. Praćenje je temelj odgovora na širenje zaraza od ospica do dječije paralize, od ebole do, sada, COVID-19. Vidjeli smo u drugim zemljama kako se ovaj virus može staviti pod kontrolu agresivnim i ciljanim taktikama: strogim traženjem, izolacijom i tretmanom infekcija).

Smatraju kako je neophodno osigurati minimalne poremećaje u pružanju zdravstvene njege i kontinuirano pružanje osnovnih zdravstvenih usluga koje nisu povezane sa COVID-19 slučajevima, pazeći da svi kojima je potrebna zdravstvena njega, tu njegu i prime

- Moraju se izbjeći situacije u kojima se više života može izgubiti zbog neposrednih posljedica epidemije, nego zbog samog virusa. Prioritet je i nastavljanje sa programima vakcinacije koji su bitni kako bi se izbjeglo izbijanje drugih zaraznih bolesti, posebice ospica - stoji u saopćenju.

Rečeno je i kako je približavajući se početku nove školske godine, potrebno pojačati podršku za fleksibilne i inovativne aranžmane učenja, koji će zaštiti zdravlje i blagostanje učenika, učitelja, roditelja i zajednica. Zdravstveni rizici se moraju balansirati sa utjecajem koji gubitak obrazovanja i izolacija imaju na djecu, a pritisak ima na roditelje

Ukazano je i na značaj ulaganja u oporavak koji je održiv, zelen, pravedan i uključiv, sa fokusom na podršku onima koji su najviše pogođeni ili ugroženi krizom.

UN je omogućio 37 milliona američkih dolara podrške odgovoru na COVID-19 u BiH. Kroz strateški paket za društveno-ekonomski oporavak, UN priprema set inicijativa kojima će se podržati oporavak u zdravstvu, obrazovanju, upravljanju rizikom od nesreća, društvenoj koheziji i lokalnom oporavku.

- Konačno, najučinkovitiji načini za kontrolu i suzbijanje zaraze ostaju lični oprez i solidarnost ljudi da pomognemo zaštititi jedni druge. Nakon pet mjeseci pandemije, jasno je da su ljudi umorni i da smo svi nestrpljivi da se vratimo ‘normali’. Međutim, dok se vakcina ne otkrije, moramo se izboriti sa ‘novim normalnim’ – sa okruženjem u kojem jednostavne akcije poput nošenja maske, učestalog pranja ruku, korištenja sredstava za dezinfekciju i održavanja prikladne distance mogu spasiti živote -  navedeno je u saopćenju.

Zaključeno je da svaka osoba ima ulogu u pomaganju suzbijanja virusa i na taj način – omogućavanju ponovnog “otvaranja” Bosne i Hercegovine. Ujedinjene nacije nastavljaju podržavati i jačati podršku aktivnostima u ovom pogledu, navedeno je na kraju.