Senka Jujić trenutno radi u Centru za socijalni rad Bosanske Dubice. Njeno ime DNS je uputio u kabinet Vlade Republike Srpske, objavila je ATV.  

Senka Jujić rođena je 1963. u Bosanskoj Dubici, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1988. godine. 

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković 4. juna razriješio je Lejlu Rešić dužnosti ministrice uprave i lokalne samouprave, te za obavljanje ove dužnosti do izbora novog ministra ovlastio Zlatana Klokića, ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju.