Četvrtak, 09.07.2020.
h

Ukupan dug za koji je odgovorna Vlada FBiH je 5.746.739.318 KM

Vlada Federacije BiH se na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala sa izvještajem o dugu za prvi kvartal 2018. godine. Po osnovu vanjskog duga je u ovom periodu ugovoren novi kredit EBRD-a od 4,5 miliona eura, namijenjen projektu vodovoda u Visokom, a općina je i dužnik po ovom kreditu.

Ujedno su postali efektivni krediti WB IBRD-a za podršku zapošljavanju u iznosu od 29 milion eura, za projekt “Razvojne politike za jačanje javnih finansija” od 44,7 miliona eura i za modernizaciju cesta u FBiH od 58 miliona eura, čiji je krajnji korisnik JP Autoceste FBiH.

Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosi 4.850.746.011 KM ili 3.055.788.228 dolara, dok je nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, veći od duga u proteklom kvartalu za 111.372.837 KM ili za 2,35 posto.

Unutarnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.3.2018. je ostao nepromijenjen u odnosu na protekli kvartal i iznosio je 895.993.307 KM ili 564.442.211 dolara.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na 31.3. 2018. iznosio ukupno 5.746.739.318 KM iii 3.620.230.439 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 112,68 miliona KM. Ta razlika je vezana za kredite koji se odnose na kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturu.

Što se tiče prihoda u Budžetu FBiH, u prvom tromjesečju 2018. godine, iznose 546,7 miliona KM, što je 19 posto planiranog. Od toga porezni prihodi iznose 374,6 miliona KM, neporezni 74,9 miliona KM, te primici od finansiranja 97,2 miliona KM. Znatan porast bilježe prihodi od indirektnih poreza koji su veći za 41,1 milion KM.

 

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Najnovije Najčitanije Na vrh