S tim u vezi od jučer - 8. juna ukinuta je aktivnost redovnog javljanja na biro elektronskim putem, pa su građani dužni redovno se lično javljati u Službu za zapošljavanje najmanje jednom u roku od:

30 dana - ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje,

45 dana - ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,

120 dana - ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Nezaposlena osoba koja se ne javi na biro u dva uzastopna roka (60, 90, 240 dana) prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba, naveli su iz JU Služba za zapošljavanje KS.