Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao redovnu, 116. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je danas donio, Ustavni sud izdvaja i onu po kojoj se ukida smrtna kazna u Republici Srpskoj. 

- U predmetu broj U 7/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske, utvrdio da osporena odredba nije u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1. Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori broj 8/03). Ustavni sud je ukinuo osporenu odredbu i utvrdio da osporena odredba prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Ustavni sud je naveo da je stupanjem na snagu Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju smrtna kazna ukinuta u svim okolnostima, te da navedeni protokol predstavlja pravno obavezujući akt za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i njene entitete - objavio je Sud. 

Sve odluke usvojene na 116. plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana.