Time je ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30. 9. 2019. godine i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, saopćio je Sud BiH.

Prvostepenom presudom od 30. 9. 2019. godine optuženi Enver Buza oglašen je krivim što je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 30. istog Zakona.

Sud BiH osudio je prvostepenom presudom Envera Buzu, bivšeg vršioca dužnosti komandanta Samostalnog bataljona Prozor Armije BiH, na 12 godina zatvora zbog zločina počinjenog u spetembru 1993. godine u Uzdolu kod Prozora.