Temperatura u Banjoj Luci je trenutno tek stepen, dva iznad nule, pa su pacijenti u prilično hladnim sobama, uprkos tome što se traže alternativni načini zagrijavanja.

- Po evidentiranju ovog tehničkog kvara preduzete su sve neophodne radnje kako bi se što prije otklonio. Nastojimo da na najbolji mogući način premostimo period do finalnog otklanjanja kvara koristeći alternativne načine zagrijavanja bolesničkih soba, ambulanti i ostalih prostorija svih organizacionih jedinica u našoj ustanovi - naveli su iz UKC-a RS-a. 

Objašnjavaju da je riječ o dugogodišnjem problemu zastarjelih kotlova i da već nekoliko godina ulažu napore za raspisivanje međunarodnog tendera za rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju i opremanje zgrade Tehničko-ekonomskog bloka. Ugovor sa izabranim izvođačem radova trebalo bi da konačno bude potpisan u ponedeljak 5. decembra 2022. godine.