- Samo u novembru 2022. godine prikupljeno je 862 miliona KM indirektnih poreza što je za 99 miliona KM više u odnosu na novembar 2021. godine - saopćeno je iz UIOBiH.

Dodaje se da je UIO izvršila povrat PDV-a privredi u iznosu od milijardu i 889 miliona KM. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar - novembar 2022. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su sedam milijardi i 187 miliona KM. Oni su veći su za 884 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar - novembar 2022. godine raspoređen je iznos od 792 miliona KM. Višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je na računima entiteta i Distrikta Brčko. Tako je Federacija BiH dobila tri milijarde i 943 miliona KM, Republika Srpska dvije milijarde i 182 miliona KM i Distrikt Brčko 220 miliona KM.