Prema državljaninu Crne Gore, Služba za poslove sa strancima je poduzela mjere iz svoje nadležnosti te mu izrekla mjeru protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska i boravka u periodu od pet godina.

Njemu je određena mjera stavljanja pod nadzor smještajem u Imigracioni centar, gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za udaljenje u zemlju porijekla.

Služba će i u narednom periodu kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine, navededeno je iz Službe za poslove sa strancima.