- Već duže vrijeme Služba za poslove sa strancima, u saradnji sa OSA-om, je preduzimala sve neophodne operativne mjere i radnje na području BiH u cilju pronalaska osobe za koju se raspolaže informacijama i od međunarodnih sigurnosnih organa da je jedan od najvećih organizatora međunarodnog lanca krijumčarenja ljudima na zapadnobalkanskoj ruti - saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Dodaje se da će nakon završetka aktivnosti nadležnog tužilaštva, uhapšenom biti izrečena mjera protjerivanja iz BiH, te će biti stavljen pod nadzor u Imigracioni centar, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za njegovo udaljenje iz BiH.

- Služba će i u narednom periodu u saradnji sa drugim nadležnim kako domaćim tako i međunarodnim sigurnosnim organima preduzimati ovakve i slične aktivnosti, koje imaju za prioritetni cilj otkrivanje i sprečavanje neregularnih migracija te samim tim davanje doprinosa zaštiti ukupne sigurnosti građana na području BiH - dodaje se u saopćenju.