Prema riječima prim. dr. Aide Đozo, direktorice Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, pandemija koja traje već 15 mjeseci, učinila je da su se iscrpili davaoci krvi koji redovno daruju krv i dolaze na poziv.

- Treba istaći da potrebe za krvnim komponentama nikada nisu prestale, samo su se neznatno smanjile, a od protekle jeseni i vratile na predpandemijski nivo, sa tendencom porasta. Najpotrebnije su takozvane stabilne krvne komponente, eritrociti i koncentrati trombocita, koji se dobivaju iz jedne donacije, a koji imaju i ograničen vijek trajanja - 35, odnosno pet dana. Krv je potrebna 365 dana u godini, bez pauze. Krv mora da čeka pacijenta! A kako ne postoji zamjena za krv, potrebni su i "novi" davaoci, znači osobe koje nikada nisu darovale krv, a nemaju psihofizičkih prepreka za taj čin, te davaoci koji su, možda, pauzirali duži period iz određenih razloga, koji su prolaznog karaktera - istakla je prim. dr. Đozo. 

Dodala je kako su također važni davaoci iz kantona izvan Kantona Sarajevo, jer se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) liječe i pacijenti iz drugih kantona, pa i entiteta, za koje se također, bez razlike, zahtijevaju i pripremaju krvne komponente.

- Nažalost, maturanti i studenti, kao najvrednija riznica za "regrutovanje" novih davalaca, ostali su "nedostupni" u ovom periodu, zbog online nastave. Važno je podsjetiti i članove porodica čiji se ukućani i srodnici liječe višestrukim dugoročnim transfuzijama krvi, a koji nikada nisu bili u prilici darovati krv, da je za jedan dan liječenja nekada potrebno osigurati i više donacija, odnosno darivalaca. Niko ne treba biti uskraćen za informaciju da se nijedna operacija na otvorenom srcu, kao najzahtjevniji primjer, uz listu ostalih operativnih zahvata, ne može planirati bez osiguranih adekvatnih rezervi krvnih komponenti - kazala je.

Pacijenti koji boluju od malignih oboljenja, kako je objasnila, ne mogu primati svoju terapiju bez potpore sa krvnim pripravcima.

- Teško nastradali i povrijeđeni osuđeni su na smrt usljed iskrvarenja, ukoliko nismo uspjeli osigurati, pripremiti, testirati i čuvati krvne komponente za vanredne situacije. Svi građani su dužni da učestvuju u realizaciji koncepta "dostupni, dostatni, sigurni i kvalitetni krvni pripravci" za bolesne i povrijeđene u našoj zajednici. Nema "čarobnog štapića, niti "supermena", koji će to napraviti za nas i u ime nas - zaključila je prim. dr. Đozo.