Ugovor je potpisan između Općine Ilijaš, Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i izvođača radova firme MGBH d.o.o. Sarajevo. Riječ je o veoma značajnom projektu kako za općinu Ilijaš, tako i za Kanton Sarajevo. Gradit će se moderna saobraćajnica sa svim pratećim sadržajima.

Potpisivanju su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, Adi Kalem ministar saobraćaja i Jasmin Halebić, ministar finansija.

Prema riječima općinskog načelnika ovo je kruna dosadašnjeg rada.

- Rekonstrukcija regionalne ceste R445 na potezu od mosta u Malešićima do skretanja za Bioču je veoma važan projekat. Također, predstavlja i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije, kao i rekonstrukciju vodovodne mreže. Ovim projektom ćemo riješiti cestovnu i komunalnu infrastrukturu. Na samom projektu se radilo jako dugo. Sa Direkcijom za ceste je pripremana projektna dokumentacija i rješavali smo imovinske odnose te danas potpisujemo Ugovor vrijedan 2.580.000 KM kao plod dosadašnjeg rada. Ukupna vrijednost ovog projekta je blizu tri miliona maraka. U obzir uzimamo i sredstva za rješavanje vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti od 217.000 KM kao i sredstva za izradu projektne dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa - istakao je Fazlić.

Selmir Kovač, direktor Direkcije za ceste KS ističe da je ovo veoma značajan projekat i za Direkciju, te je kazao da će najveći dio radova biti urađen u toku ove godine, a od vremenskih uslova zavisi kontinuitet radova na terenu.

Adi Kalem, ministar saobraćaja u Vladi KS je istakao da je spremnost općinske administracije i načelnika općine Ilijaša bio jedan od bitnih faktora realizacije mnogobrojnih infrastrukturnih projekata na ovom području.

- Zahvalio bih se Općinskom načelniku i kompletnoj administraciji na spremnosti pripreme projekata koji su dostavljeni Ministarstvu saobraćaja KS i Direkciji za ceste KS, jer spremni i dobri projekti mogu ići u realizaciju – kazao je Kalem.

Nadzor nad radovima izvodit će stručni predstavnici Instituta IPSA iz Sarajeva. Saobraćaj će se za vrijeme radova odvijati jednom trakom, saopćeno je iz Općine Ilijaš.