"Pitate li se ponekad na koji način možemo olakšati život djece i osoba s teškoćama u razvoju? Pitate li se da li potrebno jačanje pojedinaca kako bi oni bili samostalni, produktivni članovi zajednice? Za sve ovo je potrebno jako malo, a to malo se zove podrška".

Navela je ovo u saopćenju za javnost direktorica JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Meldina Ugorak, koja je, kako je kaže, "pregledom nacrta budžeta Grada Zenica za 2020. godinu, ostala sam isfrustrirana, ali pomalo i uvrijeđena".

- Naime, uvidjela sam da su planirana izdvajanja u 2020. godini za Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 0,00 KM. Samim tim, Grad Zenica je svoje najmarginalizovanije kategorije prepostio samim sebi. Ovo je poražavajuća činjenica za Grad Zenicu, s obzirom da ostale općine sa područja Zeničko-dobojskog kantona izdvajaju sredstva u mnogo većem obimu, iako se radi o općinama sa dosta manjim budžetima. Mišljenja sam da je ovakav odnos prema korisnicima koji dolaze sa područja Grada Zenica neshvatljiv i krajnje bezobziran - navodi Ugarak.

Dodaje da je u više navrata, kao direktorica Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK, dostavljala akte u vezi problematike smještaja odraslih osoba s posebnim potrebama sa područja Grada Zenica.

Odrasli korisnici sa područja Grada Zenice, kako dalje navodi, svoje tretmane edukacije i rehabilitacije, fizioterapije ili radnog osposobljavanja dobijaju u neuslovnim prostorijama u sklopu JU Dom porodica, ali i pored te činjenice rad i napredak nikada nije doveden u pitanje.

Ugarak napomminje da je, u skladu sa solidarnom odgovornošću i učešćem od 30 posto gradova/općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Grad Zenica trebao izdvajati sredstva u iznosu od oko 117.000 KM za sufinansiranje rada Ustanove.

- Duboko sam svjesna da po trenutnoj zakonskoj normi, obaveze Grada Zenice su zasnovane samo na autonomiji volje i volji za sufinansiranjem. Međutim, obzirom na broj korisnika, kao i na sam rad Ustanove, smatram da sredstva za rad Ustanove trebaju biti predviđena u Budžetu za 2020. godini. Isto tako, stavka u budžetu za 2019. godinu nikada nije realizovana, što je isto tako nejasno, iako sam u više navrata dobijala usmena obećanja od strane rukovodećih u Gradu Zenica - navela je Ugarak.

Djeci sa područja Grada Zenica trenutno se usluge pružaju u sklopu dvije organizacione jedinice i to za djecu do 6 godine u Odjeljenju za rano podsticanje razvoja i ranu interenciju te odraslim korisnicima u isturenom odjeljenju u Zenici pri Poslovnoj jedinici Visoko.

- Brojke više nisu ni bitne, s obzirom da i pored svih napora, ne iznalazimo rješenja.Također, kao čovjek, kao pojedinac, kao emocionalno i inteligentno biće, ne mogu ostati ravnodušna niti ovakve radikalnu nebrigu nadležne institucije, posmatrati jednostavno. Bojim se da se neuvrštavanje Ustanove u Budžet Grada, bazira na političkim igrama. Bilo kako bilo, kada su u pitanju osobe s teškoćama, sva politika treba prestati. Ovim osobama je potrebna naša podrška, potrebna im je naše podstvo i potrebna im je jednakopravnost. Zato pozivam sve nadležne osobe iz Grada Zenice, da omoguće jednakopravnost svojim sugrađanima. Svojim nemarom, ugrožavate budućnost Vaših sugrađana s posebnim potrebama - navela je direktorica JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK.