Zbog potrebe za brzom odlukom, Disciplinska komisija UEFA-e direktno je prepustila ovaj postupak Žalbenom tijelu u skladu s člankom 29. Disciplinskog pravilnika UEFA-e.

- Žalbeno tijelo donijelo je odluku da je HNS kažnjen s 10.000 eura te djelomičnim zatvaranjem stadiona (barem 1.000 mjesta) u idućoj domaćoj utakmici u UEFA-inom takmičenju. Navedena kazna o djelomičnom zatvaranju stadiona uvjetnog je karaktera, uz rok kušnje od dvije godine od donesene odluke - saopćio je HNS.

Postupak za diskriminaciju vođen je jer je na utakmici Hrvatska - Latvija nekoliko osoba na tribini razvilo službenu zastavu tzv. Nezavisne Države Hrvatske, što je prijavljeno UEFA-i koja je potom pokrenula disciplinski postupak protiv HNS-a zbog rasizma i diskriminacije.