Najviše se pričalo o nacionalnim prvenstvima, koja bi trebala biti nastavljena nakon što epidemiološka situacija dozvoli.

- UEFA traži od nacionalnih saveza i liga da istraže sve opcije kako bi svoja domaća takmičenja doveli do prirodnog završetka. Međutim, UEFA naglašava da zdravlje igrača, gledalaca i svih uključenih u fudbal, kao i cjelokupne javnosti, mora ostati prioritet u ovom trenutku - pišu Sportske novosti.

Ako idealni scenarij, u kojem se liga uspješno završi u predviđenom formatu, nije moguć zbog pandemije i kalendara, preporuka je UEFA-e da se prekinuta takmičenja nastave i okončaju u nekom drugačijem formatu, koji bi i dalje omogućio klubovima da se kvalifikuju za UEFA takmičenja po sportskom kriteriju.

- Uz najbolju volju, moguće je da nacionalni savezi ili lige imaju legitimne razloge zbog kojih moraju prekinuti svoja takmičenja prije kraja, posebno iz sljedeća dva razloga: Odluka nadležnih tijela da su sportski događaji zabranjeni do datuma kada ne bi bilo moguće završiti aktualnu takmičarsku godinu prije početka sljedeće, te nepremostivi ekonomski problemi zbog kojih je nemoguće okončati sezonu jer bi dovela u rizik dugoročnu stabilnost takmičenja i/ili klubova - navodi se iz UEFA-e, uz jedan naglasak:

- Ako je domaće takmičenje okončano prije vremena zbog gore navedenih razloga, UEFA će tražiti od nacionalnih saveza da odabere klubove za evropska takmičenja na temelju sportskih kriterija. Pritom se naglašava važnost da procedura za odabir klubova bude utemeljena na objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim osnovama.

UEFA će pritom zadržati pravo da odbije ili sama procijeni pravo na pristup UEFA-inim takmičenjima bilo kojem klubu koje predloži nacionalni savez u kojem je prije vremena okončano domaće takmičenje.