- Žetva je na pragu, a blizu je i jesenja sjetva, gorivo u poljoprivrednoj proizvodnji ima veliki udio inputa. Apelujemo na vas koji možete utjecati da se osigura jeftinije gorivo ili da opet reagujete preko robnih rezervi - navodi se u saopćenju.

Udruženje poljoprivrednika FBiH smatra da krizu u proizvodnji sami proizvođači ne mogu prevazići, te da je neophodna pomoć svih nivoa vlasti da bi se proizvelo što više hrane koja je sad preskupa i iz uvoza.