- Nakon naših dopisa upućenih predstavnicima UN-a i Međunarodnom krivičnom sudu u Den Hagu, te odgovora kojeg smo dobili od njih, ovim putem se želimo zahvaliti Tužilaštvu ICC i savjetnici UN-a generalnog sekretara za prevenciju genocida na blagovremenim i profesionalnim reakcijama, asistencijama i odgovorima koje nam pružaju u pogledu naših izvještaja za prevenciju genocida - saopćili su iz udruženja. 

Navode da njihov Izvještaj iz augusta 2019. godine o mogućem ponavljaju genocida u BiH i njihovim planerima i organizatorima je shodno UN akcionom planu upućen UN-u i savjetnici generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, a kopija na znanje tužiocu Međunarodnog krivičnog suda – ICC. 

- ICC u ovoj fazi naše prijave nas je obavijestio da je potrebno da nastavimo sa prikupljanjem novih dokaza i da Međunarodni krivični sud upravlja Rimskim statutom, koji Sudu povjerava vrlo specifičnu i pažljivo definiranu nadležnost, te da su potrebni novi i dodatni dokazi, što ćemo u narednom periodu i pokušati osigurati. Sa predstavnicima savjetnice UN-a generalnog sekretara smo održali niz veoma produktivnih i ohrabrujućih sastanaka - naglasili su iz udruženja.