- Izolacija virusne RNA iz otpadne vode ukazuje da su u kanalizacijskom sustavu prisutni dijelovi genetskog materijala koronavirusa (SARS-CoV-2), što potvrđuje da zaražene osobe izlučuju virus fekalijama i ostalim ekskretima u kanalizaciju - navodi se u saopćenju HZJZ-a povodom Svjetskog dana voda.

HZJZ je objavio rezultate ispitivanja otpadnih voda u Zagrebu, koje je proveo u saradnji sa Zagrebačkim otpadnim vodama i Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, a finansirala ga je njemačka Vlada.

Ispitivanje je provedeno u periodu od 1. decembra 2020. do 18. februara ove godine, uzimanjem uzoraka otpadnih voda sa Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba.

Rezultati istraživanja ukazuju da je virusno opterećenje u otpadnim vodama u korelaciji s brojem aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom na području Zagreba.

Naime, početkom decembra na području Zagreba bilo je do 3.913 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, a taj je broj do kraja decembra pao ispod 1.000.

Smanjenje u korelaciji sa strožim epidemiološkim mjerama

Broj aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u januaru se kretao od 1.113 do 318 osoba, kada je zabilježeno i smanjenje kopija genoma virusa u uzorcima otpadne vode.

Nizak broj kopija genoma virusa dokazan je i u februaru.

Iz HZJZ-a ističu da na otpadnu vodu kanalizacijskog sustava utiču i padavine koje je razrjeđuju, pa je nizak broj kopija genoma virusa primijećen u danima sa značajnijim padavinama.

Na kraju iz HZJZ napominju da dokazivanje prisutnosti virusne RNA ne dokazuje sposobnost za preživljavanje virusa, već takvo ispitivanje može poslužiti za praćenje trenda, kao i za rano upozorenje cirkulacije virusa u populaciji.