- Tačno je da se na portalu e-Vlada, gdje se stavljaju svi materijali kao tačke dnevnog reda o kojima je neophodno da se odlučuje u Vijeću ministara BiH, trenutno nalaze 752 tačke. To se akumilira od sredine prošle godine nakon faktičke blokade rada Vijeća ministara BiH – kazao je Hazim Rančić, zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Istakao je da se ne može izdvojiti nijedna tačka kao važna jer su sve važne za svaku od institucija koje su ih predložile i sve trebaju biti razmatrane.

VEZANI TEKST - Još se čeka Bevanda: CIK očekuje da Schmidt nametne budžet BiH

 

Ali, dodao je, jedna od tih tačaka koja čeka i trenutno je aktuelna je odluka o dodjeli sredstava Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) Bosne i Hercegovine iz akumuliranog viška prihoda iz ranijih godina, za održavanje izbora u oktobru ove godine. Tu odluku je predložio CIK. Novac za izbore je, po Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, neophodno osigurati u roku od 15 dana od raspisivanja izbora. U ovom slučaju to je do 19. maja.

Rančić je kazao da se, kada je riječ o osiguranju novca za Opće izbore 2022., govori o usvajanju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, ali da, upozorio je Rančić, nacrt budžeta još nije u Vijeću ministara BiH i da, s obzirom na složenost procedure, nije izvjesno da će brzo biti usvojen.

- To se može efikasno i zakonito riješiti da Vijeće ministara BiH donese odluku na prijedlog CIK-a. Ona ne zadire u bilo čija sredstva – dodao je Rančić.

No Tegeltija, rekao je Rančić, ne želi sve ove tačke koje su na čekanju staviti na dnevni red.

- Da želi, svake bi sedmice bila i sjednica Vijeća ministara, kako je po zakonu – dodao je.

Kada će biti naredna sjednica Vijeća ministara BiH nije još poznato, posebno ako se uzme u obzir da će Tegeltija navodno biti u SAD-u 11 dana.