Kako navodi Vanjskotrgovinska komora BiH u četiri mjeseca ove godine u ukupnoj razmjeni BiH, EU učestvuje sa 70 posto. Ukupan obim razmjene s EU je 10,4 milijarde maraka i manji je za 287 miliona maraka u odnosu na prošlu godinu. U EU je izvezeno robe vrijedne 4,3 milijarde maraka, što predstavlja smanjenje od jedan posto, tako da je u odnosu na prethodnu godinu izvezena gotovo ista vrijednost. Uvezeno je robe u ukupnoj vrijednosti od šest milijardi, što je povećanje od 331 milion maraka, ili šest posto u odnosu na isti period 2022. godine. Deficit u razmjeni sa EU iznosi 1,7 milijardi maraka, a pokrivenost uvoza izvozom 72 posto.

U EU se najviše plasiralo izolovane žice za 213 miliona i 832.677 maraka, električne energije za 200 miliona i 141.743 maraka. Najviše je izvezeno električne energije 214 miliona i 484.929 maraka, koksa i polukoksa od kamenog ugljena, mrkog ugljena za 98 miliona i 519.096 maraka i mrkog uglja za 68 miliona 681.157 maraka. 

S druge strane, iz EU je najviše došlo naftnih ulja za 577 miliona i 124.183 maraka, automobila i drugih motornih vozila za 238 miliona i 458.196 maraka, te kamenog uglja, briketa i sličnih krutih goriva za 145 miliona i 697.805 maraka.