U jeku najtežih neprijateljskih napada na suverenost države BiH formiran je 2. Korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pokrivao je najveću teritoriju BiH, prostor nekadašnjih 28 općina, od Srebrenice na istoku do Tešnja na zapadu.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović smatra da bi tok rata bio drugačiji da nije bilo jedinica 2. Korpusa.

- Danas je dan kad se sjećamo svih naših sugrađana koji su dali živote i treba da prenesemo mlađim generacijama da ovaj dan treba biti jedan od 'svetih' datuma u našoj historiji - istakao je.

Premijer TK Denijal Tulumović kazao je da se svi danas trebaju prisjetiti onih koji su dali živote da bi građani državom BiH hodali slobodno, uzdignute glave.

- Ovo je prilika da svim pripadnicima Armije Republike BiH, naročito pripadnicima 2. Korpusa čestitamo godišnjicu i poželimo im dug život i dobro zdravlje - istakao je Tulumović te dodao da će Vlada TK nastaviti finansirati tu kategoriju  boraca koji nemaju stalno uposlenje.  

U svom sastavu 2. Korpus ARBiH, imao je više od 120.000 vojnika, raspoređenih u osam brigada, od kojih su tri bile brigade HVO.

Deset brigada proglašeno je viteškim, sedam slavnim i sedam oslobodilačkim.

Najveće ratno priznanje "Zlatni ljiljan" dobila su 452 borca, trojica su odlikovana Ordenom heroja oslobodilačkog rata.

Jedanaest hiljada boraca iz sastava Drugog korpusa dalo je živote za odbranu BiH, a oko sedam hiljada iz rata su izašli kao ratni vojni invalidi.

Predstavnik Koordinacije organizacije boraca TK Fahrudin Hasanović smatra da bi tok rata bio drugačiji da nije bilo današnjeg dana i organiziranja.

U povodu 28. godišnjice 2. Korpusa Armije RBiH, položeno je cvijeće na Aleji mladosti, na Slanoj Banji i na spomen-obilježje poginulim pripadnicima policije MUP-a Tuzlanskog kantona u ratu ’92-’95, ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova TK.