- Epidemiološka situacija je takva da se o tim mjerama još ne razmatra. Vidite da u RS-u imamo povećanje broja zaraženih, zatim imamo žarište u Tešnju koje je pod kontrolom – kaže za Faktor Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje, ističući da su sada neke druge stvari prioritetnije, a da su ove mjere i preporuke prihvaćene ne samo u BiH već i šire.

Kazao je da su izdate preporuke kada su trgovine u pitanju i da se one trebaju poštovati.

Odjeća koja se nakon kupovine vrati u trgovine jer iz nekog razloga ne odgovara kupcu, prema Čerkezovim riječima, tretira se na poseban način, tačnije ne vraća se odmah na police u trgovinama.

Kako je navedeno u preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH koje su izdate zbog pandemije koronavirusa, trgovinama tekstilom preporučuje se prodaja bez isprobavanja predmeta.

- Epidemiološki je posebno rizično probavanje predmeta koji se oblače preko glave. Ako je neophodno isprobati predmete, isprobana roba se mora spremiti na dva dana u za to predviđen prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju, a isto važi i za odjevne predmete iz povrata – navedeno je u preporukama.

S druge strane, u RS-u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske preporučuje da se izbjegava prоbаvаnjе оdјеvnih prеdmеtа kоlikо gоd је tо mоgućе.

- Аkо је nеоphоdnо isprоbаvаti prеdmеtе, vоditi rаčunа dа sе izbјеgаvа kоntаkt оdјеvnih prеdmеtа sа оčimа, nоsоm i ustimа. Priје ulаskа u prоstоr zа kаbinе, potrebno je pоstаviti dоzаtоrе sа dеzinfеkciоnim srеdstvоm nа bаzi аlkоhоlа u kоncеntrаciјi nе mаnjој оd 70 posto, a zаdržаvаnjе u kаbini pоtrеbnо је svеsti nа minimum – navedeno je iz Instituta za javno zdravstvo RS-a.

Navode, između ostalog, da se treba vršiti dezinfekcija kabina, da se, ukoliko se ne koriste, drže otvorene, da oni koji ulaze u kabinu nose maske i da dobro prijanjaju na lice.

I dok se čeka otvaranje kabina i mogućnost isprobavanja odjeće, pojedini kupci u nekim većim tržnim centrima nakon obavljene kupovine odjeću isprobavaju u WC-ima u tim centrima, te je, ukoliko im ne odgovara, vraćaju u trgovine, kako ne bi gubili vrijeme noseći odjevne predmete kući jer bi ih, ukoliko ne odgovaraju, morali ponovo vratiti u trgovine, što im, kako su nam neki kazali, oduzima vrijeme, naročito ako dolaze iz drugih gradova u šoping.