U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se povećao za 0,8 posto, a nezaposlenih se smanjio za 5,7 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Broj osoba izvan radne snage u BiH iznosio je 1,521 miliona i povećao se za 0,2 posto u odnosu na prethodni kvartal. U trećem kvartalu, stopa aktivnosti je bila 47,3 posto, stopa zaposlenosti 40,3 posto, stopa nezaposlenosti 14,8 posto i stopa neaktivnosti 52,7 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 50 hiljada ili 24,8 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 37 hiljada ili 18,2 posto osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 115 hiljada ili 57 posto.

Prema podacima iz Ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 846 hiljada (61,9 posto) su muškarci, a 520 hiljade (38,1 posto) su žene, dok su od ukupnog broja zaposlenih osoba 744 hiljade (63,9 posto) muškarci, a 420 hiljada (36,1 posto) žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 102 hiljade (50,4 posto) su muškarci, a 101 hiljada (49,6 posto) su žene.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69,3 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,1 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,7 posto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,5 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,1 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,5 posto.

Što se tiče nezaposlenih osoba obrazovna struktura pokazuje da 68,2 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,5 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,4 posto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 59,1 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 33,4 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,5 posto.

Anketa je provedena na uzorku koji je u trećem kvartalu obuhvatio 10 .728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.