Velike gužve se stvaraju jer morate stati u red, posebno za svaku komunalnu uslugu koju plaćate. Problem je i to što građani koji rade ne mogu platiti režije na ovom mjestu jer radno vrijeme je do 16 sati.

Hoće li se produžiti radno vrijeme ili na neki način prilagoditi da i oni građani koji rade do 17 ili 18 sati mogu platiti svoje režije, iz Centara za komunalne usluge su odgovorili:

- Na inicijativu KJKP Sarajevogasa, izvršena je analiza organizacije rada u centrima za kupce i komunalne usluge. Kako u radu centara za komunalne usluge participiraju i druga preduzeća (KJKP Toplane, KJKP ViK, KJKP Rad) pokrenuti su razgovori o promjeni radnog vremena tako da očekujemo odgovore iz ovih komunalnih preduzeća. Predložena je organizacija radnog vremena od 8 do 16.30 ili od 8.30 do 17 sati. A kada je riječ o centrima za kupce Sarajevogasa, od 7. septembra 2020. godine radno vrijeme će biti od 8 do 16.30 sati.