- Sigurnost i stabilnost na cijelom Zapadnom Balkanu još nije potpuna, također zbog sve većeg stranog miješanja, uključujući kampanje manipulacije informacijama, kao i zbog potencijalnog prelivanja iz trenutnog pogoršanja evropske sigurnosne situacije - navodi se u dokumentu.

Strateški kompas je buduća vojna strategija Evropske unije, prenosi Radio Slobodna Evropa.

S njim se države članice dogovaraju oko zajedničke strateške vizije o ulozi Unije u sigurnosti i odbrani i obavezuju se na niz konkretnih i širokih smjernica za postizanje ovih ciljeva u narednih 5-10 godina. Kako se zvanično objašnjava, imajući ovaj cilj na umu, "EU prvo treba da procijeni svoje specifično strateško okruženje i prioritete".

Ministri vanjskih poslova zemalja članica EU-a su dali zeleno svjetlo Strateškom kompasu na sastanku koji je održan 21. marta, a u toku ove sedmice na samitu će lideri država i vlada EU-a dati formalnu potvrdu.

Bosna i Hercegovina, kao i dijalog Srbije i Kosova se posebno spominju u Strateškom kompasu.

Kada je riječ o BiH, navodi se da je od posebnog interesa da se podrži suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, "zasnovan na principima ravnopravnosti i nediskriminacije svih građana i konstitutivnih naroda", kao što je propisano Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i reformski proces na svom evropskom putu.

Prema Strateškom kompasu, proces pregovora o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda "treba unaprijediti".

- Opipljiv napredak u vladavini prava i reformama zasnovanim na evropskim vrijednostima, pravilima i standardima treba da se nastavi, a evropska perspektiva je strateški izbor, od suštinskog značaja za sve partnere koji teže članstvu u EU - navodi se u dijelu Strateškog kompasa koji se odnosi na Zapadni Balkan.